- Preventie


- Parodontologie


- Esthetiek


- Orthodontie


- Prothetiek


- Kindertandheelkunde


- Endodontie


- Spoedgeval

Parodontologie

Veel mensen hebben een ernstig tandvleesprobleem zonder dat ze er zich bewust van zijn. Zowel bij een eerste consultatie alsook bij elke jaarlijkse controle kijken wij het tandvlees na en informeren en behandelen u hiervoor in onze praktijk. Hierbij gebruiken wij ook de laser. Wanneer er bijkomende behandelingen nodig zijn verwijzen wij door naar erkende parodontologen. Ook na deze doorverwijzing blijven wij de zaken opvolgen voor u.

Deze aandoening heet parodontitis en heeft niet alleen esthetische gevolgen voor uw mond omdat het tandvlees terugtrekt, gezwollen is en snel bloed. Door het verlies van bot komen uw tanden los te staan en kan u ze uiteindelijk verliezen. Vaak krijgt men in latere fases van de aandoening erg pijnlijke tanvlees abcessen. Deze aandoening kan ook een slechte adem geven.
Parodontitis is ook een belangrijke oorzaak van hart & vaatziekten, hersentrombose en mogelijk gerelateerd aan diabetes en vroeggeboorte.

Er zijn verschillende oorzaken voor parodontitis. Men moet er genetisch vatbaar voor zijn en een slechte bacteriële mondcultuur hebben. Een slechte mondhygiëne en roken verergeren de situatie.

Copyright (c) 2012. Invident Bvba. All rights reserved.