- Preventie


- Parodontologie


- Esthetiek


- Orthodontie


- Prothetiek


- Kindertandheelkunde


- Endodontie


- Spoedgeval


KindertandheelkundeBegin op tijd.

Op 2 à 3 jarige leeftijd kan je best voor het eerst je kleine spruit meenemen naar de tandarts. Indien mogelijk kijken we de tandjes al eens goed na en anders laten we uw oogappel spelenderwijs eens kennis maken met de tandartsstoel, de mondspiegel en handschoenen.

Ze leren ook veel door mama of papa flink in de stoel te zien zitten. Na de behandeling geven we ze ook een speelgoedje mee als ze flink zijn geweest. De bedoeling is om een band op te bouwen met de tandarts of toch al eens te laten kennis maken met tandheelkunde. Als ze dan ouder zijn en er eens een gaatje zou moeten gevuld worden, zijn ze niet meer bang zijn voor het onbekende.

Onze tandartsen hebben veel geduld en hebben heel wat trukjes om de wat moeilijkere kindjes toch verder te helpen. Alle behandelingen tot en met 17 jarige leeftijd worden volledig terugbetaald door de mutualiteiten.

Uw kind heeft een tandtrauma.

Indien uw kind tandtrauma oploopt, dan belt u best onmiddellijk. Trauma's worden het best behandeld binnen het uur na het ongeval. Indien een definitieve tand wordt uitgeslagen of uitgevallen, raap hem dan steeds op bij de kroon, nooit bij de wortel en bewaar hem in een potje melk (de tand niet afspoelen of afwrijven)
Copyright (c) 2012. Invident Bvba. All rights reserved.